วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Job Essay สนใจติดต่อ: jobessay@gmail.com

ถ้ามี IELTS Academic Writing 6 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร ลูกทีมรับทำรายงานภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อ: jobessay@gmail.com

เหมาะสำหรับผู้ต้องการ ใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้ หรือ จะไปเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ ทำอยู่กับบ้าน รายได้เฉลี่ยงานละ ไม่ต่ำกว่า 1000บาท/วัน ใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 10ชม ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน หรือ ทําว่างๆต่อเดือนรายได้ตั้งแต่ 5000 - 70000 บาท เรามี Incentive Bonus !!! ต่างหาก

คุณสมบัติ

• เขียน Essay, Report and Discussion in English (Academic เชิงวิชาการ )ได้
• Citing Harvard Style, APA เผยแพร่บทความ เป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ(หากไม่เป็นให้แจ้ง จะสอนให้)• มีวุฒิภาวะ รับผิดชอบงาน หนักเบาเอาสู้ ส่งงานตามกำหนด ไม่ทิ้งงานเด็ดขาด
• การศึกษา ปี 3-4 ขึ้นไป หรือ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (มีความรู้ด้านวิชาบริหาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ การเงิน ฝ่ายบุคคล จะพิจรณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะด้านการ ค้นคว้า หาข้อมูล ในการทำรายงาน มีความใฝ่รู้ชอบทำงานที่หลากหลาย
• มี Internet program สื่อสาร เช่น MSN ,SKYPE เป็นต้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • ฝึกการเขียน Academic Writing
  • รู้ฝีมือตัวเองว่าในระดับไหน จะได้พัฒนาได้ถูกทาง
  • เพิ่มพูนทักษะ การค้นคว้า แบบมืออาชืพ ไม่ใช่ search แค่ใน google ,yahoo, live หรือ search engine ทั่วไป
  • คิดอย่างมีตรรกะ Logic มี Evidences มา Support Ideas ในการเขียน (ไม่ใช่คิดเอง เออเอง)
  • ทํา Reference เป็น โดย เฉพาะ แบบ Havard / APA ซึ่งใช้ใน U ชั้นนําทั่วโลก
  • สามารถ ค้นคว้า งานวิจัย Journal, Article, Thesis, Dissertation มากมาย จาก Database ชั้นนําระดับโลก ที่ใช้ ตาม U ชั้นนํา เช่น Havard, MIT, Oxford, Monash, USYD, UOW e.t.c
  • Intext Citation เป็น
หากสนใจ

ส่ง Cover Letter (Eng) (ทำไมถึงอยากทำงานนี้), Resume and Transcript รูปถ่าย พร้อมเบอร์ ติดต่อกลับ และจำนวน วัน กับ ชั่วโมง ที่ว่างต่อสัปดาห์ (โดยประมาณ) มาที่ jobessay@gmail.com

ขั้นตอนการคัดเลือก
1. ทีมงานจะส่ง งาน ให้ทดสอบ
2. ผู้ผ่านการทดสอบจะได้เข้า ร่วม ทีม กับเรา ให้stand by ไว้ (หากไม่ต้องการทำแล้ว ให้แจ้งเรา)


Example Database ของ University ชั้นนํา มี Database ย่อย ให้หาข้อมูล ทั้ง Articles, Journals,Data, Research, Thesis ,Dissertation
 Citation และ Referencing แบบ Havard Style   และ APA 
สามารถอ่าน Comments  ผู้สมัคร เป็นทีมงานได้ ที่ ตรง "ความเห็น"